Sunda nyéta singkatan tina susunan darajat, susunan aturan ( aturan hirup karahayatan, katuhanan, sareng ka nagaraan )
Sunda ngandung harti Beresih, caang, mencrang, suci.

Iklan